Církev bratrská
v Mladkově

Stanice sboru Církve bratrské v České Třebové


Bohoslužby

2., 3. a 4. neděle v měsíci, od 9:30 hod. v budově CB v Mladkově, (Mladkov č. 97 mapa). Od roku 2002 máme zázemí v útulné žluté modlitebně pod vysokým smrkem, jak to tu místní nazývají. Po zpívání chval, modlitbách a výkladu z Bible máme prostor i pro diskuzi a sdílení. Radujeme se z každého hosta, který přijde mezi nás.