Církev bratrská
v Mladkově

Stanice sboru Církve bratrské v České Třebové


Pozvánky

Card image cap

Nedělní bohoslužby

Od 9:30 hod.,
kromě 1. neděle v měsíci

Více informací
Card image cap

Rekreace v Mladkově

Informace a ceny

Pravidelná setkání

...

Bohoslužby

2., 3. a 4. neděle v měsíci, od 9:30 hod. v budově CB v Mladkově, (Mladkov č. 97 mapa). Od roku 2002 máme zázemí v útulné žluté modlitebně pod vysokým smrkem, jak to tu místní nazývají. Po zpívání chval, modlitbách a výkladu z Bible máme prostor i pro diskuzi a sdílení. Radujeme se z každého hosta, který přijde mezi nás.


...

Klub krále

Každé pondělí (kromě 1. pondělí v měsíci) od 16.00 hod. v budově CB v Mladkově (č. 97). Klub určený hlavně dětem ve věku 7-10 let, ale vítány jsou mladší i starší, všichni kdo se tu cítí dobře. Učíme se písně, které mluví o božím stvoření, vyprávíme si příběhy zapsané v Bibli, vysvětlujeme si je, hledáme společně cestu, jak žít podle Desatera, svůj čas tu má i kreativní koutek a hry deskové i venkovní bitvy a další.
Kontakt: Jana Severýnová, 736 458 344, jana.severynova@seznam.cz,
Webové stránky (obsahují neaktuální informace): www.klubkrale.estranky.cz